İlk olarak bakılacak alanlar atık su tesisatıdır. Bunlar sırasıyla lavabonun altındaki giderin sifonunun S özeliğini yitirmiş ve düz hale gelmiş..